top of page

על יחסי חברות ויריבות בין מזלותעל הגישה הקלאסית באסטרולוגיה ליחסי חברות ויריבות בין מזלות. לא אעסוק בזוגיות והתאמה בין אנשים, זה נושא רחב יותר שדורש התייחסות למפת הלידה כולה. המטרה היא להכיר את גלגל המזלות, להבין את המבנה הפנימי שלו וללמוד איך אסטרולוגים בימי הביניים ראו את הנושא של יחסים בין המזלות.

העיקרון הראשון הוא המוכר ביותר, עליו מבוססות טבלאות ההתאמה המוכרות לנו כיום באסטרולוגיה הפופולרית של המאה ה-20 . אם מזלות נמצאים במבט שלישית או שישית, כלומר היבט 60 מעלות או היבט 120 מעלות, או במילים פשוטות יותר, במרווח של 2 או 4 מזלות אחד מהשני, הם ביחסי הסכמה וחברות. למשל מזל טלה ואריה, כי מזל אריה נמצא 4 מזלות אחרי טלה, או מזל טלה ודלי כי דלי נמצא 2 מזלות לפני טלה. אם מזלות נמצאים מבט רביעית או מבט נכח, כלומר בהיבט של 90 מעלות אחד מהשני או במולות 180 מעלות, או במילים אחרות במרווח 3 או 6 מזלות אחד מהשני, הם ביחסי יריבות.


בתמונה, למשל עבור מזל טלה:בנוסף לעקרון זה יש כללים נוספים. אבו משאר, אסטרולוג גדול ומפורסם מהמאה ה-9 לספירה מציין שלוש דרכים נוספות בהן מזלות נמצאים ביחסי הסכמה אחד עם השני. שני מזלות נמצאים בהסכמה אם זמן הזריחה שלהם הוא שווה. זמן הזריחה הוא הזמן שלוקח למזל לזרוח באופק המזרחי מתחילת המזל עד סופו. עובדה לא מוכרת יחסית היא שיש מזלות עם זמן זריחה ארוך יותר ומזלות עם זמן זריחה קצר יותר. כתוצאה מכך מזלות אופק מסוימים נפוצים יותר מאחרים באוכלוסייה. התופעה קיצונית יותר ככל שמתרחקים מקו המשווה. בחצי הכדור הצפוני, סרטן, אריה, בתולה מאוזניים עקרב וקשת הם המזלות של זריחה ארוכה. המזלות גדי דלי דגים טלה שור ותאומים הם מזלות של זריחה קצרה. בתרשים המצורף אפשר לראות את זמן הזריחה בדקות של המזלות לפי קו רוחב 32 שמתאים לישראל. כתוצאה מכך, צמדי המזלות שנמצאים בהסכמה אחד עם השני הם טלה ודגים, שור ודלי, תאומים וגדי, סרטן וקשת, אריה ועקרב, בתולה ומאוזניים.


העיקרון השני הוא שמאחר ויש שינויים במהלך השנה באורך היום והלילה, מזלות נמצאים בהסכמה אם כאשר השמש נמצאת בהם יש כמות שווה של שעות אור. נקודת השוויון האביבית נמצאת ב-0 מעלות טלה. נקודת השוויון הסתווית נמצאת ב-0 מעלות מאוזניים. נקודות אלה נקראות כך משום שכשהשמש מוצבת בהן, אורך היום שווה לאורך הלילה. לאחר 0 מעלות טלה היום מתארך על חשבון אורך הלילה עד ל0 מעלות סרטן, בו חל היום הארוך בשנה. באופן דומה מ0 מעלות מאוזניים הלילה מתארך על חשבון אורך היום עד ל-0 מעלות גדי, היום הקצר בשנה. מזלות תאומים וסרטן לדוגמא נמצאים ביחסי הסכמה בגלל ששניהם מוצבים משני צדיו של היום הארוך בשנה. באופן דומה יש הסכמה בין שור ואריה, טלה ובתולה, דגים ומאוזניים, דלי ועקרב, גדי וקשת.העיקרון השלישי קרוי הסכמה באמצעות "נתיב" זהה. אם שני מזלות נשלטים על ידי אותה הפלנטה הם נמצאים בהסכמה. באסטרולוגיה הקלאסית שליטי המזלות הם שבע כוכבי הלכת, בהם נכללים המאורות, ללא הכוכבים החיצוניים אוראנוס נפטון ופלוטו. הירח שולט במזל סרטן, השמש במזל אריה, מרקורי בתאומים ובתולה, מאדים שולט בטלה ועקרב. ונוס שולטת בשור ומאוזניים. צדק במזלות קשת ודגים ושבתאי בגדי ודלי. סרטן ואריה מוגדרים כנמצאים בהסכמה משום ששניהם שולטים במאורות.
Comentários


bottom of page