top of page

מאדים בנסיגה

תנועה אחורית, המכונה גם נסיגה באסטרונומיה , או "כוכב חוזר לאחור" בלשונו של אבן-עזרא הוא מצב בו מנקודת מבט של כדור הארץ, כוכב לכת עוצר, משנה כיוון וחוזר אחורנית לזמן מסוים. הפלנטות נעות מסביב לשמש בכיוון ישר בלבד, אבל התנועה לאחור היא התוצאה כשאנחנו מתבוננים בכוכב הלכת מנקודת מבט של כדור הארץ. ניתן לראות בגיף את כדור הארץ וכוכב מאדים. בחלק העליון הקו האדום מצייר את תנועתו של מאדים כפי שאנו רואים בשמיים. בשלב הנסיגה כדור הארץ קרוב אל כוכב מאדים ונע יותר מהר ממנו. בסיום הנסיגה, מהירות הליכתו של מאדים ביחס לכדור הארץ משנה כיוון והופכת לחיובית, או תנועה ישרה.


נסיגתו של מאדים מתרחשת אחת ל-26 חודשים למשך 2-2.5 חודשים. מאדים נמצא בנסיגה בערך 8.5% מהזמן. באסטרולוגיה נהוג לייחס לכוכבי לכת תפקידים שונים בחיינו. מאדים מייחס את כוח ההישרדות שלנו, היכולת שלנו להוציא אל הפועל את הרצונות שלנו והיכולת שלנו להיות אסרטיבים ולעמוד על שלנו. מאדים בביטוי המאוזן שלנו מאפשר לייצר עשייה חיובית בעולם, ולהילחם על מה שצודק. בביטויו השלילי הוא גס, אלים ומזיק. תוצר חיובי של מאדים הוא מנהיגות ורתימת כוח הרצון לתנועה.


תנועת כוכבי הלכת משולה להתקדמות שלנו והמאמצים שלנו בעולם הזה בתחומים שונים. כוכב לכת בנסיגה מסמל מצב בו אנחנו עוצרים מפעילותנו הרגילה כדי לחשוב על הדברים מחדש ולבצע אותם בצורה יותר מעמיקה ונכונה. לכן זמן הנסיגה מתאים להשקעה של יותר מאמצים בעשייה נכונה. זה הזמן ליצור את מה שתמיד זנחנו ולהירתם למלחמות על הדברים הצודקים, דברים שהטרידו אותנו כבר קודם לכן. אצל כל אחד ההשפעה מתבטאת בצורה שונה בתחומי חיים שונים. מייחסים חשיבות גם לכך שאדם נולד בזמן נסיגת מאדים. הנסיגה מתקבעת באישיות ותלווה אותו בחייו. אלו אנשים שנועדו לחפור יותר לעומק כדי למצוא את הייחודיות שלהם, אנשים שקבעו לעצמם יעדי מלחמות גדולים והחליטו לעשות שינוי ולדחוף קיר שהוא גדול מהם. למשל, לזיגמונד פרויד יש מאדים בנסיגה בלידתו. כל חייו הוא נאבק כדי להשיג הכרה לתחום המחקר שלו.


תוכלו לזהות האם נולדתם בזמן נסיגת מאדים לפי רשימת התאריכים הבאה, בין 1940 ל- 2008:


מאדים בנסיגה:

06/09/41 - 10/11/41, 28/10/43 - 10/01/44, 05/12/45 - 21/02/46, 08/01/48 - 29/03/48, 12/02/50 - 03/05/50, 25/03/52 - 10/06/52, 23/05/54 - 29/07/54, 10/08/56 - 10/10/56, 10/10/58 - 20/12/58, 20/11/60 - 06/02/61, 26/12/62 - 16/03/63, 29/01/65 - 19/04/65, 08/03/67 - 26/05/67, 27/04/69 - 08/07/69, 11/07/71 - 09/09/71, 20/09/73 - 26/11/73, 06/11/75 - 20/01/76, 12/12/77 - 02/03/78, 16/01/80 - 06/04/80, 20/02/82 - 11/05/82, 05/04/84 - 19/06/84, 09/06/86 - 12/08/86, 26/08/88 - 28/10/88, 20/10/90 - 01/01/91

29/11/92 - 15/02/93, 02/01/95 - 24/03/95, 06/02/97 - 27/04/97, 18/03/99 - 04/06/99, 11/05/01 - 20/07/01, 29/07/03 - 27/09/03, 02/10/05 - 10/12/05, 15/11/07 - 31/01/08Comments


bottom of page