top of page

קורס באסטרולוגיה הוררית

"מערכת הכוכבים זה אל זה תוליד במחשבת האדם שאלה דומה למערכת" - דורותיאוס


אסטרולוגיה הוררית היא ענף ייחודי באסטרולוגיה שעוסק במענה ממוקד עבור שאלות ללא שימוש בפרטי הלידה. קורס אסטרולוגיה הוררית מלמד את האומנות של קריאת מפות שאלה, נערך בזום ונמשך 14 מפגשים שבועיים של שעה וחצי. השיעורים כוללים חומר תיאורטי ודוגמאות לתרגול, לצד פיתוח מיומנות חשיבה אסטרולוגית. נדרש ידע קודם באסטרולוגיה. סביב השיעורים יינתן חומר קריאה ויקוימו בחנים.

אסטרולוגיה הוררית מוכרת כשיטה מרכזית בימי הביניים וברנסנס, מאז נזנחה וחזרה לתודעה בעידן המודרני החל משנות השמונים. נתמקד בעיקר בנקודת מבט קלאסית שמקורה בכותבים כמו ויליאם לילי, גוידו בונאטי, סאהל ואבן עזרא. הגישה המסורתית מספקת דיוק רב, מתאימה להוררי ומאפשרת הבנה מעמיקה של השאלה ופתרונה.

בין היתר נלמד: מבוא לאסטרולוגיה מסורתית, המשמעות של הפלנטות, המשמעות המסורתית של הבתים, מושגים חשובים מאסטרולוגיה של ימי הביניים והרנסנס הדרה פגיעה קבלה ועוד רבים, שיקולים מקדימים והכנה לקריאת מפת שאלה, כיצד לגשת לקריאת מפת שאלה בתחומי חיים רבים כגון כספים, משפט, מערכות יחסים ועוד, מציאת חפצים אבודים, שיטות תזמון, פרופיילינג ועוד.
Comments


bottom of page