top of page

טיפוסי אישיות לפי מופעי הירח

באסטרולוגיה למאורות יש חשיבות רבה בתור מייצגי האישיות. אפשר לראות דרכם מה עוזר לאישיות שלנו להתפתח, את היחס שלנו כלפי עצמנו וכיצד אנחנו מתנהלים כלפי אחרים. המאורות מראים איך אנחנו מנווטים בחיים ופועלים בעולם, מה מניע אותנו והאם בתוכנו אנחנו לכידים או מבוזרים. לכל אחד מהשמש והירח תפקיד באסטרולוגיה. חלק מתכונות האופי, במיוחד כל הקשור בירח אלו תכונות שנראות לעין יותר לאנשים שמכירים את אותו אדם מקרוב. מעבר לעניין המיקום של המאורות במזל, אפשר ללמוד מהיחס ביניהם, או במילים אחרות הפאזה בה הירח נמצא (בעברית = מופעי הירח). במסורת האסטרולוגית אפשר לחלק את מופעי הירח בדרכים שונות. אתייחס לחלוקה ל-8 מתוך בהשארת כתביו של האסטרולוג דיין רודיאר.


הפאזה נמדדת לפי מרחק האורך בין השמש לירח (מס' מעלות):

0-45 פאזה ראשונה - ירח חדש.

45-90 פאזה שניה - ירח חרמשי.

90-135 פאזה שלישית - רביע ראשון.

135-180 פאזה רביעית - ירח גבנוני.

180-225 פאזה חמישית - ירח מלא.

225-270 פאזה שישית - ירח מפיץ.

270-315 פאזה שביעית - רביע אחרון.

315-360 - פאזה שמינית - ירח בלסמי.הפאזה הראשונה, ירח חדש (New Moon) טיפוס 1 מתוך 8, מתחילת המחזור הירחי עד שלוש וחצי ימים אחריו. בפאזה זו יש מרחק אורך של 0 עד 45 מעלות בין השמש לירח. ילידי ירח חדש הם ספונטניים ואימפולסיביים. ממש כשם שירח זה הוא חדש, כך ילידי הירח החדש הם צעירים באופיים. היעוד שלהם הוא לגלות את עצמם והעולם. הם מאוד סובייקטיביים בגישה, כלומר מתייחסים לחיים מנקודת המבט האישית שלהם לפי מחשבותיהם רגשותיהם ומשאלותיהם, יש מי שיגיד שאינם מחוברים למציאות, ושהם קצת חיים את החיים כאילו היו חלום או תוכנית טלוויזיה על מסך. דווקא בגלל החיבור לחלום ולרגש יש להם כריזמה מיוחדת ויצירתיות. זה טבעי עבורם לקחת עליהם פרויקטים חדשים או ליצור פרויקטים שהם פורצי דרך. במערכות יחסים יש הרבה משקל לרגש, הם מבטאים רגשות ויכולים ליצור קשר עם עומק והתלהבות אך הם מתקשים בלהבין את נקודת המבט של הצד השני.


ירח חרמשי (Crescent Moon) טיפוס 2 מתוך 8 . במופע זה יש מרחק אורך של 45 עד 90 מעלות בין השמש לירח. החרמש מזכיר את הפתגם "את אשר תזרע, תקצור", וזהו שלב הזריעה. מילת המפתח היא כוונה ואמונה. כוחם של ילידי הירח החרמשי הוא ביכולת לבנות את הרצונות שלהם ולייצר סחף עד שהרצון הוא דבר מוחשי ובעל משקל וכוח פעולה. יש להם אמונה חזקה כמו שאין להרבה אחרים. יש להם דחף פנימי לפעול בחיים והם טובים באנרגיה של בניה אבל אין להם בהכרח כיוון מספיק מוגדר או מספיק כוחות כדי למשוך קדימה. ביחסים מול אחרים יכולים להיות משקיענים, אך יש אתגרים בהתמודדות עם קונפליקטים והבנת נקודת המבט של הצד השני.


רביע ראשון (First Quarter) או חצי ירח מתמלא. טיפוס 3 מתוך 8. בפאזה זו יש מרחק אורך של 90 עד 135 מעלות בין השמש לירח. מילות המפתח הן משבר, הפרדה ויצירה. ילידי חצי ירח מתמלא בעלי יכולת ניהולית ליצור דברים בעולם הזה. התפקיד שלהם הוא בניית מבנים שישרתו אחרים בהמשך. הם בעלי כוח רצון חזק שנובע מתחושת שליחות ובעלי יכולת להתמודד ראש בראש עם אתגרים. מהותו של חצי הירח המתמלא היא בשינוי ואף התמרדות כנגד הישן. יש להם יכולת של ליצור הפרדה ואבחנה בין מה שמתאים להם ומה שלא וכך לייצר אישיות, חיים ו-'עצמי' חדש שהוא שלהם ולא בהכרח כמו מה שבאו איתו מהבית. בצד השלילי, יש מי שלקחו את עקרון ההפרדה רחוק מדי ומבטאים דחיה או זלזול כלפי אחרים, ייתכן כלפי ה"ישן", אם זה בית, רעיונות, או מסורת. כדי לא לסבול מיותר מדי הפרדה, וכדי לא ליפול לפח הזה, הם זקוקים לאחרים שיעזרו להם ללמוד מהי אחדות ושיתוף פעולה.


ירח גבנוני (Gibbous Moon), טיפוס 4 מתוך 8. מהיום ה-10 וחצי של המחזור הירחי עד ליום ה-15. הירח הולך ומתמלא ונמצא ממש לפני הירח המלא. בפאזה זו מרחק אורך של 135 עד 180 מעלות בין השמש לירח. אחרי פאזת חצי הירח שהכינה את הקרקע ובנתה את האישיות, תפקידם של ילידי הירח הגבנוני הוא לקחת את התהליך משם ולהמשיך לשפר את עצמם ואת אחרים. ייעודם להוביל פרויקטים לידי הגשמה מלאה. מילות המפתח הן דבקות, מסירות, כוונון ושיפור. לשם כך יש להם כישורי הערכה מעודנים, הם יודעים בדיוק על מה הם עובדים ויודעים מה לעשות כדי להתקדם לעבר המטרה. הם יודעים מה שווה נכס וכיצד להעריך את יכולותיהם של אנשים אחרים. פאזה זו קשורה בשאיפה להתפתחות והקדשה עבור מטרה מסוימת. הירח בשלב הזה נמצא במירוץ של גדילה ושואף להגיע להתמלאות והגשמה. בצד השלילי, המירוץ לקראת המטרה הגדולה עלול לשחוק, או לגרום להם לשכוח את עצמם בתהליך.


ירח מלא (Full Moon) טיפוס 5 מתוך 8. מהיום ה 15 עד ה18 וחצי של המחזור הירחי. מופע זה ממוקם בפסגה של המחזור הירחי ומחלק את המחזור ל-2, חלק מתמלא וחלק מתמעט. בפאזה זו יש מרחק אורך של 180 עד 135 בין השמש לירח בצד המתמעט. מילת המפתח היא ביטוי שלם. ילידי ירח מלא ניחנים במודעות מלאה ומסוגלים לבטא את הרעיונות שלהם בצורה טובה. הם בעלי תפישה אובייקטיבית של המציאות. כמו כן בעלי אינטיליגנציה רגשית ושכלית להבנת צדדים שונים בסיטואציה ואנשים מסוגים שונים. יש להם מודעות מפותחת. המופנמים יותר יודעים כיצד להקשיב. המוחצנים עסוקים בלפגוש את העולם ולמצוא חוויות מגוונות. רגשות אצלם נחווים במלוא החוויה, בצורה בה אי אפשר להתעלם מהם. הקושי הוא חוסר לכידות. בגלל המרחק הרב בין השמש לירח הם יכולים לנוע בין קטבים. בצד החיובי יכולים להיות מאוד מבוססים ותומכים באחרים, בעוד שבזמנים אחרים יכולים להיות תלותיים ושבורים. מילת המפתח היא פיתוח לכידות פנימית, משום שיש פה רכיב של קונפליקט ואדם כנגד עצמו.


ירח מפיץ (Disseminating Moon) טיפוס 6 מתוך 8. מהיום ה 18 וחצי עד 22 יום לאחר הירח החדש. 135 עד 90 מעלות בין השמש לירח בצד המתמעט. מילות המפתח הן הפצה ושיתוף, חיבור והטמעה. אופן הפעולה באמצעות הקשר בין הפרט לכלל. הם באים לעולם עם ידע מובנה. כלומר כבר מבינים בקלות את דרכי העולם הזה וחכמים והם יכולים ללמוד בקלות יחסית. המשימה העיקרית שלהם היא להפיץ את מה שלמדו לאנשים אחרים, לכן מתפקדים בתור מורים. בדומה לירח הגבנוני הם גם נמצאים בסוג של מירוץ של נתינה, וכמה שיותר. הם הנציגים שבוחרים את הרעיונות החשובים ביותר עבור כולנו והופכים אותם לפופולריים. יש להם את היכולת לקבל את המציאות ולעבוד איתה, בעוד שאחרים נאבקים במציאות בהתנגדות וחוסר הסכמה. מבחינת חסרונות , יכולים לשכוח את עצמם מרוב רצון לרדחוף אחרי הפצה של הרעיונות שלהם.


רביע אחרון (Last Quarter) טיפוס 7 מתוך 8. מהיום ה 22 לאחר הירח החדש עד ל-7 ימים לפני הירח החדש הבא. עם מרחק אורך של 90 עד 45 מעלות מהשמש בצד המתמעט. טיפוס זה קצת דומים לרביע הראשון בתכונות האסרטיביות והמנהיגות. הם בעלי יכולת ניהולית, אך בניגוד לרביע הראשון, הם רוצים להנהיג שינויים ברמה רחבה יותר של החברה, ומתעניינים ברעיונות חברתיים ופוליטיים. הם רואים בעיניהם את המציאות המשופרת והאידיאלית ורוצים להוסיף כמה שיותר אתגרים כדי ליצור שינוי בעולם. הם מבינים אידיאולוגיות ומערכות, יודעים כיצד לעמוד על שלהם בעצמה. הם חכמים בהתמודדות עם קונפליקטים ואתגרים. בצד השלילי תיתכן נוקשות מסוימת וקושי לקבל ביקורת או ראייה של טובת הכלל על חשבון הפרט, בצד החיובי עבודה עבור מטרה נעלה.


ירח בלסמי (Balsamic Moon) טיפוס 8 מתוך 8. מהיום העשרים וחמש וחצי עד לסוף המחזור הירחי. מרחק אורך של עד 45 מעלות בין השמש לירח בצד המתמעט. בני טיפוס זה פועלים בעולם לפי מה שירצו להשיג אבל כמעט באופן אינסטינקטיבי לא חושבים על עצמם בתהליך. הם הולכים אחרי מה שיש לעשות כדי להשלים את המשימה שלהם בחיים, לא כדי להגביר את תחושת האגו. יש בהם חכמה טבעית. הם יודעים כיצד לאזן בין המגבלות שיש בחיים ומה שלא ניתן להגשים לבין מה שניתן לעשות. הם ידועים בכך שיודעים ללכת לקראת המטרה, להקריב ולתת את הכול. יש מי מהם שפועלים מתוך רצון לשרת את החברה והכלל. הקושי בפאזה זו זה נושאים כמו ריפוי וסליחה בין אנשים. במערכות יחסים עליהם להקפיד שהם נמצאים עם אנשים שמעריכים את הנכונות שלהם לתת ואת ההשקעה שלהם.


Comentarios


bottom of page