top of page

וובינר - אסטרו-פזיונומיה


כיצד מתבטא האופי של המזלות במראה החיצוני, צורת הפנים, מבנה הגוף ואפילו הקול? על כך נלמד בוובינר בנושא אסטרופזיונומיה באורך שעה וחצי. קריאת תווי פנים היא תורה עתיקה שהתחברה עם המסורת האסטרולוגית בתקופה הקלאסית. באסטרולוגיה יש תיאורים שונים על המראה האופייני של המזלות והפלנטות. גרמי השמים מלמדים על הצורה כללית של הגוף והפנים. ניתן גם לקרוא את המראה האופייני ממפת הלידה, על כך יש גישות שונות.

בוובינר נלמד על המראה האופייני של המזלות והפלנטות והמאפיינים במראה החיצוני לפי האסטרולוגיה.
Comentarii


bottom of page