top of page

מהו שירות מציאת חפצים אבודים?

מציאת חפצים אבודים הוא תת תחום באסטרולוגיה ההוררית.  זו אסטרולוגיה שמתבססת על קבלת שאלה בלבד ופענוח מיקומי הכוכבים במועד קבלת שאלה.

מיקומי הכוכבים מספקים רמזים למיקומו של החפץ האבוד. 

כיצד זה עובד?

אסטרולוגיה הוררית מתבססת על ההנחה שיש סנכרון מופלא בין מחשבותינו למיקומי הכוכבים בזמן שאילת שאלה, לכן אין זה מקרה שנשאלה שאלה במועד מסוים.  בשאלות על חפצים אבודים הכוכבים מנחים אותנו לכיוונו של החפץ האבוד.

איזו תשובה ניתן לקבל מהכוכבים לגבי חפצים אבודים?

הכוכבים מספקים רמזים על מיקום החפץ.  על האדם להשתמש ברמזים כדי להתקדם אל המיקום המדויק.

דוגמאות למידע שיכול להתקבל ממיקומי הכוכבים:

1. כיוון החפץ לפי שושנת הרוחות.

2. כיוונים כלליים, למשל היותו במקום גבוה או נמוך.

3. תיאור של חפצים שנמצאים בקרבת החפץ האבוד.

4. תיאור הסביבה של החפץ האבוד.

5. זהות אנשים בחייו של השואל שקשורים לאובדן החפץ. ויכולים לקדם את השואל אל הפתרון.

6. תיאור הנסיבות שסביבן החפץ נאבד.

7. הסיכוי לאיתור החפץ.

מה נדרש עבור יעוץ?

1. תיאור של החפץ האבוד.

2. סיפור רקע, כיצד נאבד ומה ידוע עד כה.

3. תחום אפשרי שבו סביר שיהיה, למשל האם סביר שהוא נמצא בתוך הבית ולא מחוצה לו.

תיאום מועד ועלות:

עלות השירות 300 ש"ח.

ניתן ליצור קשר בטופס: צור קשר.

ethan-sykes-iISyBKOT2D0-unsplash.jpg
bottom of page