top of page

מהו דיוק שעת הלידה?

כדי להיעזר באסטרולוגיה לידתית נדרשת שעת לידה מדויקת.  ניתן לשחזר את שעת הלידה בהתבסס על רשימת אירועי חיים, זאת על בסיס ההנחה שבאירועי החיים המשמעותיים ביותר (חיוביים או שליליים) ניתן לזהות השפעה מקבילה של מיקומי הכוכבים.

בתהליך האסטרולוג מוצא את שעת הלידה המתאימה ביותר שעבורה נראות השפעות אסטרולוגיות עבור כל האירועים.

מה נדרש עבור דיוק שעת הלידה?

רשימה של 10-14 תאריכי אירועים המשמעותיים ביותר בחיים.  נכללים אירועים חיוביים וגם האירועים הקשים ביותר.

בשלב זה, אוכל לקבל רק בקשה לדיוק שעת הלידה אם ידוע שהשעה נמצאת בטווח שלא עולה על 6 שעות.  לכן יש להגדיר טווח.

 

תיאום מועד ועלות:

עלות דיוק מפת הלידה היא 900 ש"ח.

ניתן לפנות באמצעות טופס צור קשר.

original (1).jpg
bottom of page